1-  Quy định đóng gói đối với các loại hàng hóa

Nhóm hàng điện tử, linh kiện máy, các loại máy, thiết bị, sản phẩm gia dụng: đóng trong hộp (thùng) có lót xốp. Đối với các kiện hàng lớn, bên ngoài hộp (thùng) đóng kiện gỗ.

Nhóm hàng chất lỏng: đóng trong thùng xốp hoặc đóng kiện gỗ bên ngoài thùng hàng, hàng bên trong được chèn chặt. Có ký hiệu để theo chiều đứng và ghi rõ hàng chất lỏng bên ngoài kiện hàng.

Nhóm hàng nhựa, thủy tinh, đồ gỗ: đóng trong thùng carton có lót xốp chèn chặt bên trong, bên ngoài thùng carton đóng kiện gỗ.

Nhóm hàng giấy, vải sợi: đóng trong bao ni lông (chống ướt) sau đó đóng vào thùng carton có đai xung quanh hoặc đóng trong tải.

Nhóm hàng lạnh: đóng thùng xốp (có đá khô).

Các loại hàng nhỏ: phải được đóng trong hộp cứng có chèn xốp chặt bên trong. Nghiêm cấm đóng hàng nhỏ trong phong bì thư.

Nhóm hàng bị ướt sẽ gây hư hỏng phải đóng ni lông để chống ướt.

2- Quy định kiểm tra đóng gói hàng hóa:

Các loại hàng dễ vỡ hỏng phải có tem cảnh báo dán trên kiện hàng. Hàng cần phải dựng theo chiều đứng phải có ký hiệu chiều đứng trên kiện hàng.

Khách hàng gửi phải khai báo rõ lên phiếu gửi chi tiết nội dung hàng hóa và phải chịu trách nhiệm về nội dung hàng hóa đã khai báo.

Nhân viên ViệtChin có quyền mở niêm phong hàng hóa để kiểm tra mà chưa cần thông báo đến người gửi.